LOADING...
server room اتاق سرور
06 ژوئن

راه اندازی سرور و اتاق سرور

راه اندازی سرور و اتاق سرور

آماده سازی فیزیکی اتاق سرور :

ساختار فیزیکی:
تقویت ساختار، مقاوم سازي و ضدزلزله سازي
زلزله خیز بودن کشورمان ایران و لزوم پیشبینی صدمات در هنگام وقوع آن امري اجتناب پذیر میباشد که در طراحی و پیادهسازي سازههاي مختلف سازمانی مدنظر میباشد. با توجه به اینکه اکثر ساختمانها، قدیمی ساز بوده و
از ایمنی لازم برخوردار نیستند؛ لذا باید تمهیداتی براي آن درنظر گرفت، در این خصوص پس از بازدید دقیق از محل ساختمان، مناسبترین مکان جهت استقرار اتاق سرور انتخاب شده و در صورتی که نتایج حاصل از لرزهسنجی (تست براي سنجش میزان مقاومت سازه در برابر لرزه) مناسب نباشند؛ اقدام به مقاوم سازي خواهد شد.
بدیهی است در صورتیکه اتاق سرور در مکانی غیر از پایینترین طبقه سازه باشد، مقاوم سازي را باید از پی ساختمان آغاز کرد و این خود مستلزم هزینه است.
مراحل کار مقاوم سازي:
دیوارها تا رسیدن به سطح آجري تراشیده میشود.
سوراخها و منافذ پر میشوند.
سطوح با یک لایه سیمانی پوشیده میشود.
لایهاي از ماده ضد آتش Fire Tard روي لایه سیمانی کشیده میشود.
مسیرگذاري کف و سقف جهت عبور لولههاي اطفاي حریق، برق و شبکه انجام میشود.
پس از انجام مراحل فوق اقدام به آهن کشی و ستون گذاري میشود.
شبکههاي فلزي نصب شده و روي آن گچ کاري میشود.
پس از خشک شدن گچ لایه محافظتی و ضد آتش Epoxy پوشانده میشود
مکان مناسب جهت اتاق سرور :
معمولاً اتاق سرور را در پایینترین طبقه ساختمان در نظر میگیرند و در این مکان، باید با کانالها و رایزرهاي ساختمان در ارتباط باشد. در صورتیکه از این اتاق به اتاقهاي دیگر و همچنین به طبقات دیگر کانالی وجود نداشته باشد باید آن را ایجاد کرد.
سیستمهاي مکمل:
سیستم تهویه و تخلیه گرد و خاك:
از عوامل مهم استهلاك تجهیزات الکترونیکی، گرد و خاك میباشد. با نشستن گرد و خاك روي Chipsetھاي مختلف بردهاي دستگاهها و ایجاد لایه جانبی روي آنها، عمل خنک سازي آنها با مشکل روبرو شده و خرابی زودرس را سبب میشود از این رو سیستم تهویه هواي اتاق سرور نصب شده و مورد بهرهبرداري قرار میگیرد.
سیستم اطفاي حریق:
آتشسوزي به دلیل اتصال کوتاه ادوات برقی و همچنین وجود تجهیزات مختلف آتشزا از عوامل اصلی تخریب در سازمانها میباشد، لذا در این خصوص نصب تجهیزات مناسب اخطار و اطفاي حریق مدنظر میباشد.
نحوه کار چنین است:
1- با توجه به محدودیت فضاي اتاق سرور جهت انتقال گاز مونواکسید کربن به داخل اتاق، از لولههاي حامل استفاده میشود. محل قرار گرفتن نازلهاي نهایی، باید در مکانهایی نزدیک به محل استقرار سرورها و تجهیزات برقی تعبیه شود.
2- مخزنهاي گاز در مکانی خارج اتاق سرور قرار میگیرد و این مخزنها به لولههاي تعبیه شده داخلی،مرتبط خواهند شد.
3- در مکانهاي مختلف اتاق سرور نظیر داخل ركها، تجهیزات برقی داخلی و… سنسورهاي تشخیص حریق نصب میشود.
درب ضد حریق و مقاوم:
با توجه به اهمیت محصور نمودن آتش و جلوگیري از گسترش آن، درب اتاق سرور باید از جنس نسوز انتخاب شود.
رنگ ضد حریق یا EPOXY:
جهت پر کردن کلیه درزها و ایجاد لایه حفاظتی بیرونی ضد آتش از Epoxyاستفاده میشود. Epoxy در رنگهاي مختلف موجود بوده و براي گرفتن جواب مؤثر حتماً باید سطح زیرین کاملاً خشک شده باشد. رنگهاي پلاستیکی و پلی استري، محصولات جانبی پتروشیمی بوده و قابلیت اشتعال بالایی دارند. لذا استفاده از آنها مناسب اتاق سرور نمیباشند. درحال حاضر پوشش مناسب جهت اتاق سرور Epoxy میباشد که کلیه سطوح داخلی ( کف، سقف، دیوارههاي جانبی) را پوشش میدهد. این محصول داراي رنگهاي متنوعی است و کاملاً ضد حریق میباشد.
دوربینهاي کنترلی:
با توجه به اهمیت اطلاعات و لزوم مراقبت بیشتر از تجهیزات اتاق سرور، نصب دوربینهاي کنترلی درون اتاق سرور بسیار مؤثر است. دوربینها بطور 24 ساعته اتاق سرور را مانیتور کرده و Logها را در سرور مربوطه ذخیره میکنند.
سیستم تأمین روشنایی:
روشنایی داخل اتاق سرور باید به گونهاي طراحی شود تا در هنگام خروج شخص از اتاق سرور خاموش شوند و دلیل آن علاوه بر صرفه جویی برق، جلوگیري از تولید حرارت توسط آنهاست. همچنین مسیرهاي کنترلی و اصلی برق در تابلو برق اتاق سرور پیشبینی میشود.
سیستم خنک کننده داخلی:
جهت برقراري دماي مناسب 18 درجه سانتی گراد اتاق سرور، استفاده از دستگاههاي خنک کننده درون آن الزامی است. مرسومترین خنک کننده در ایران، کولرهاي گازي هستند که توان آنها باتوجه به میزان حرارت تولید شده اتاق سرور محاسبه میشوند.
ساختار برق شهر و برق اضطراري:

کابل کشی اتاق سرور باید مطابق استانداردهاي کابل کشی ساخت یافته، با تجهیزات با کیفیت، پیادهسازي شود. قسمتهاي مختلف جهت داشتن سیستم برقرسانی مطمئن شامل موارد زیر است:
> تابلو برق
> یو پی اس
> ژنراتور تأمین
> چاه ارت

کف کاذب
کف کاذب عبارت است از قطعات پیش ساختهاي که روي کف اصلی ساختمان نصب میگردد که شامل سه قطعه پانل، پایه و استرینگراست. البته براي رعایت استانداردهاي ایمنی بهتر است این قطعات از مواد نسوز مانند
فلزات ساخته شوند.
مزایا:
ایجاد فضاي مناسب جهت اجراي سیستمهاي تأسیسات برق ومکانیک؛ دسترسی سریع و راحت به تأسیسات و سیم کشی؛ سبکی و کاهش بارمرده ساختمان؛ مقاومت زیاد در برابر فشار و ضربه؛ مقاومت در برابر حریق و گسترش آتش؛ عایق صدا با خصوصیات آگوستیک؛ نگهداري آسان و قابلیت تعویض؛ مقاوم در برابر رطوبت و موریانه؛ پیوستگی الکتریکی و خصوصیات اتصال الکتریکی به زمین بسیار عالی؛ مقاومت در برابر بارهاي استاتیک
وغلتشی سنگین؛ مقاوم در برابر الکتریسیته ساکن تولید شده توسط کامپیوتر(آنتی استاتیک)؛ ابعاد دقیق،گونیایی و
تخت بودن عالی؛ نصب آسان و سریع و دوره بهرهبرداري کوتاه مدت؛ تنوع رنگی براي استفاده در محیطهاي مختلف؛ قابلیت نصب حتی روي سطوح ناهموار به حالت تراز؛ ازدیاد مقاومت ساختمان در مقابل زلزله بدلیل سبکسازي؛ جمع آوري کل سیستم، انتقال و نصب آن در محل دیگر؛ طول عمر مفید و قابل ملاحظه و… .

 

رک چیست و چه کاربردی در شبکه دارد ؟

رک محفظه ای می باشد که سرور یا تجهیزات شبکه مثل سوییچ ، روتر و مودم و …در آن قرار می گیرد و با توجه به نوع رك هم از سرورمحافظت می كند و هم جهت تهویه و جلو گیری از صدمات فیزیكی از جمله ضربه و فشار و كارایی بهتر سرور آن را در خود جای می دهد .

رک مناسب اتاق سرور
سوالی که برای خیلی از فعالان آی تی پیش می آید این است مگر رک با رک هم فرق داره خوب بریم ارزون ترینش را انتخاب کنیم همانطور که خبر دارید این روز ها رک با قیمت های مختلف و با برند های مختلف وارد بازار کشورمان شده است
در ادامه در نظر دارم خصوصیات یک رک مناسب برای اتاق سرور را به شما معرفی کنم البته بعد از نظرات شما دوستان عزیز

رک های اتاق سرور باید استاندارد و دارای ریل های کناری و درب های باز شو از طرفین و دارای قفل باشد
درب های رک باید به صورت توری باشد تا هوا در آن عبور کند
رک ها باید از کنار با هم فیکس شوند و بر روی زمین کاملاً فیکس گردد
رک ها باید به صورتی کنار هم چینش شوند تا راهروهای گرم وسرد به وجود آید (در بخش های بعدی در مورد این راه رو ها توضیح می دهیم)
ارتفاع رک برای اتاق های سرور بین 2 متر الی 2.4 متر می باشد
عمق مناسب برای رک ها یک متر می باشد
رنگ استفاده شده بر روی رک باید به صورت کوره ای باشد
پاور ماژول مناسب برای رک حداقل باید 20 آمپر باشد
بر روی رک باید حداقل 2 پاور ماژول با 2 منبع برق جدا نصب شود و پاور ماژول نباید دارای دکمه خاموش و روشن باشد
در رک ها به تعداد پچ پنل ها باید Cable Management نصب گردد.

راهروهای سرد و گرم
در یک دیتاسنتر یا اتاق سرور استاندارد به منظور ایجاد یک سیستم تهویه مطبوع کارآمد تر، رک ها در ردیفهای روبه رو و یا پشت به پشت جایگذاری می شوند. در این الگوی چینش، هوای اسرد مورد نیاز تجهیزات داخل رکها، در راهروهای جلوی رک ها توزیع شده(راهرو سرد) و هوای گرم خروجی از تجهیزات، در راهروی پشت رک ها تخلیه می گردد.(راهرو گرم)این متد یکی از روش های معمول در طراحی اتاق اصلی تجهیزات در دیتاسنترهای دنیاست. به عبارتی راهروهای سرد و گرم یک متد چیدمان در تجهیزات اتاقهای سرور و دیتاسنترها می باشد. هدف اصلی چیدمان و پیکربندی تجهیزات در قالب راهروهای سرد و گرم، مصرف بهینه تر انرژی و استفاده کارامد از سرما جهت خنک سازی سرورها می باشد.

راهروی سرد
الگوی جریان هوا در تمامی سرورهای ساخت شرکتهای مختلف چنین است که هر دستگاه هوای سرد را از جلو مکیده و هوای گرم شده را از پشت هر دستگاه خارج می کند. در این حالت، در ساده ترین شکل طراحی، در صورتیکه رکها به صورت روبرو و در کنار یکدیگر قرار بگیرند، راهروی تشکیل شده نیازمند دمش هوای سرد بوده تا تمامی تجهیزات از سرمایش لازم استفاده نمایند. به این راهرو، راهروی سرد گفته می شود.به طور معمول، طول یک راهرو سرد از میزان خاصی نباید تجاوز کند و در ساده ترین طراحی ها، سیستم سرمایش در دو سر راهرو قرار گرفته و هوای سرد را به داخل راهرو می دمد. فاصله سیستم سرمایش از ابتدای راهرو نیز باید مقدار مشخصی باشد که در استاندارد توصیه شده است.

راهروی گرم
با توجه به توصیف فوق، نتیجتا در چنین متدی، پشت رکهای سایت نیز به طرف یکدیگر قرار خواهد گرفت و سرورها و تجهیزات دیگر، هوای گرمی که تولید کرده اند، از پشت رکها خارج می کنند. این راهرو، راهروی گرم نامیده می شود.

معایب، چالشها
در راهروهای سرد و گرم همواره امکان مخلوط شدن هوای گرم و سرد از بالای سر رکها وجود دارد. این امتزاج هوا، موجب پدید آمدن نقاط داغ یا Hot Spot می شود. همچنین در توزیع هوای سرد به صورت سنتی و معمول آن، یعنی دمش هوا توسط سیستم سرمایش از دو سر راهرو، ممکن است هوای سرد لازم به تجهیزات میانی نرسد.

توزیع هوای سرد در راهروی سرد
همانطور که در بالا ذکر شد، دمش هوای سرد در دوسر راهرو، از معمول ترین و قدیمی ترین متدهای سرمایش در راهروی سرد است. با اینحال، یکی دیگر از متدهای بسیار متداول در توزیع هوای سرد در راهروی سرد، استفاده از کف کاذب و تایلهای سوراخدار است. در این متد، هوای سرد در تمام طول راهرو توزیع شده و کارایی بیشتری خواهد داشت. گرچه در این روش نیز، ممکن است هوای سرد به تجهیزات بالای رکها نرسد.

تخلیه هوای گرم از راهروی گرم
در شیوه های معمول و قدیمی تر، هوای گرم راهروی گرم به صورت آزادانه در اتاق جریان یافته و موجب افت کارایی در راهروی سرد و سیستم سرمایش می شود. بهترین راه برای جلوگیری از به وجود آمدن نقاط داغ Hot Spot تخلیه هوای گرم از این ناحیه و یا جدا سازی فیزیکی راهروی گرم و سرد می باشد.

استفاده و پیش بینی سپرهای حرارتی
به منظور جلوگیری از مخلوط شدن هوای گرم و سرد، می توان از راهکارهای ابتکاری معمول در دنیا نیز استفاده نمود. استفاده از یک پوشش فایبر گلاس یا فیبر و پلی کربنات در بالای رکهاف که تا سقف ادامه یافته اند، می تواند راهروهای سرد و گرم را از یکدیگر جدا کند. بهتر است در راهروی گرم، خروجی هایی برای تخلیه هوای گرم در نظر گرفته شود. این امر می تواند تا 20 الی 30 درصد در بهنیه سازی مصرف انرژی موثر باشد.

دوربین مداربسته در اتاق سرور
یکی از مواردی که در اتاق سرور مورد اهمیت است دوربین مداربسته جهت امنیت و نظارت می باشد. اصولاً دوربین های مداربسته به 2 دسته تقسیم میشوند که عبارتند از : تحت شبکه و آنالوگ
از آنجایی که دوربین های آنالوگ به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشود در مورد دوربین های تحت شبکه صحبت می کنیم
نکته های مهم در مورد انتخاب مدل دوربین
1- دوربین Poe را پشتیبانی کند
2 – دوربین دارای کیفیت HD و Full HD باشد
3 – دوربین دارای صدای دوطرفه باشد To Way Audio
4 – دوربین به صورت Vandal و دید در شب باشد
5 – دوربین دارای WDR Pro باشد
6 – دوربین حالت های Motion Detection را پشتیبانی کند
7 – امکان تعریف Event در دوربین باشد
8 – دوربین از پروتکل HTTPS پشتیبانی کند
9 – امکان تعریف دسترسی های مختلف در دوربین باشد
10 – امکان اتصال به نرم افزار CMS جهت مدیریت کلیه دوربین ها

Leave A Comment

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.